КОМПЈУТЕРИ

КОМПЈУТЕРИ

Сакате да станете ИНСТРУКТОР во нашата ОНЛАЈН АКАДЕМИЈА ?

Имате супер знаење и вештина од областа на КОМПЈУТЕРИТЕ?

Ние Ви нудиме можност и знаење, да креирате ОНЛАЈН КУРС, со кој ќе имате одлична месечна заработувачка !

Бидете меѓу првите наши инструктори, и следето ги со нас најновите ТРЕНДОВИ во ОБРАЗОВАНИЕТО ! Бидете ОНЛАЈН, заработувајте ОНЛАЈН !

Следете го примерот на менторите кои досега го прифатија предизвикот, креираа свои ОНЛАЈН курсеви и остварија ОДЛИЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАБОТУВАЧКА . Линк до примерите/веќе изработените курсеви за ЛИЧЕН РАЗВОЈ !

Примери на курсеви за категорија КОМПЈУТЕРИ :

  • Microsoft Teams
  • Adobe Photoshop CC
  • Дигитален маркетинг
  • Бази на податоци
  • Јава

Контактирајте не на e-mail:  info@easydesign.com  Тел: 076 748 848 или на следниот ЛИНК

 

Easy Dizajn