СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

Сакате да станете ИНСТРУКТОР во нашата ОНЛАЈН АКАДЕМИЈА ?

Имате супер знаење и вештина од областа на странските јазици?

Ние Ви нудиме можност и знаење, да креирате ОНЛАЈН КУРС, со кој ќе имате одлична месечна заработувачка !

Бидете меѓу првите наши инструктори, и следето ги со нас најновите ТРЕНДОВИ во ОБРАЗОВАНИЕТО ! Бидете ОНЛАЈН, заработувајте ОНЛАЈН !

Следете го примерот на менторите кои досега го прифатија предизвикот, креираа свои ОНЛАЈН курсеви и остварија ОДЛИЧНА МЕСЕЧНА ЗАРАБОТУВАЧКА . Линк до примерите/веќе изработените курсеви за ЛИЧЕН РАЗВОЈ !

Примери на курсеви за категорија СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ :

  • Основи курс за АНГЛИСКИ ЈАЗИК за возрасни
  • Курс ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК А1.1 ниво
  • Курс ГРЧКИ јазик

Контактирајте не на e-mail:  info@easydesign.com  Тел: 076 748 848 или на следниот ЛИНК

Easy Dizajn