Запознајте еден од нашите ментори

Запознајте еден од нашите ментори

М-р Билјана Пешева

Билјана е магистер по маркетинг на Економски факултет во Скопје. Таа е професионален обучувач  со национален сертификат “Oбучувач за возрасни” со поминато 210 работни часа и национално верификуван сертификат за “Вештини за комуникација, работа со тимови и групи”, добиени од Центар за образование на возрасни согласно Законот за образование во Република Македонија. Во моментот води обуки интелектуални и интерперсонални вештини за комуникациски модели, меки вештини, тим билдинзи, wellness ретрити, јога кампови и семинари за развој на интелектуални и интерпесонални вештини за индивидуалци и вработени во работни и граѓански организации.

.

Easy Dizajn