Како да станете инструктор?

Како да станете инструктор?

  • Испланирајте го Вашиот курс
  • Организирајте се
  • Започнете со Вашата страст и знаење. Потоа изберете тема и испланирајте ги предавањата во Word, Microsoft Excel или во омилената тетратка. Снимете видео или аудио, направете квиз или тест за Вашите ученици.
  • Одберете го начинот на кој сакате да предавате – дури и да создавате курсеви на повеќе јазици и да инспирирате повеќе студенти.

Како ние Ви помагаме ?
  • Ние Ви нудиме  бесплатна обука за тоа како да креирате свој курс, полн со работни листови и примери од реалниот свет.
  • Се грижиме за да го поставите курсот правилно на нашата платформа.
  • Ги рекламираме Вашите курсеви, за да може да бидат достапни за корисници кои имаат најголем интерес и можност да ги купат.
  • Се грижиме да го зголемиот Вашиот месечен профит од онлајн продажба на Вашите курсеви.
Контактирајте не

Easy Dizajn