Ценовник

Ценовник

Пакет 0

0 ден

Бесплатна верзија

1 онлајн курс месечно

3 месечно хостирање

Пакет 1 

990 

ден/месечно

1 инструкторска лиценца

Неограничен број на  онлајн курсеви

менаџирање на сопствени комуникациски групи

промена на содржина на материјал

Промоција на курсевите

6 месечно хостирање на курсевите


ИНСТРУКТОР

Пакет 2

1900

ден/месечно

2 инструкторски лиценци

Неограничен број на онлајн курсеви

менаџирање на сопствени комуникациски групи

промена на содржина на материјал

Промоција на курсевите

6 месечно хостирање на курсевите


ИНСТРУКТОР

Пакет 3

2890

ден/месечно

3 инструкторски лиценци

Неограничен број на онлајн курсеви

менаџирање на сопствени комуникациски групи

промена на содржина на материјал

Промоција на курсевите

6 месечно хостирање на курсевите


ИНСТРУКТОР

Easy Dizajn