Графички дизајн

Графички дизајн

 

Креативноста значи на најдобар начин да се пренесе промотивната идеја, укажувајќи им на купувачите како производот/услугата ќе ги задоволи нивните потреби и желби.

Во комуникацискиот процес, креативноста е важна при изготвување на содржината на пораката и обликот и дизајнот на презентирање на пораката.

EASY DIZAJN нуди ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН И БРЕНДИРАЊЕ
Дизајнот е креативната страна на бизнисот. EASY DIZAJN ќе Ви предложи или ќе го визуелизира сeкое Ваше идејно решение ( боите, типографијата, изгледот) со цел другите да можат полесно да го разберат Вашиот производ, услуга, бизнис, рекламна кампања и сл., во една организирана и ефикасна целина што продава. Нудиме:
– Комплетен визуелен идентитет
– Дизајн на лого
– Графички дизајн на рекламни материјали (лого, визит карта, меморандум, папка, банер, флаер, честитка)
– Графички дизајн на брошури, каталози
– Графички дизајн на списанија, Подготовка за печатење

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Easy Dizajn